På dette nettstedet ønsker jeg å dele gleden med å drive med norske tradisjoner som bunad og strikking og samtidig spre kunnskap om tradisjoner, metoder og materialer.

Vi har en unik kulturarv som har blitt overlevert fra generasjon til generasjon, og jeg brenner for å gjøre det enklere å dele kunnskapen om våre gamle håndverk videre. Vi må ta vare på og spre disse tradisjonene blant alle som driver med håndtverk i dag eller har lyst å drive med det.

I tillegg er jeg opptatt av tilstedeværelse i livene våre (mindfulness). Det å drive med håndtverk er en unik mulighet til å øve seg og bli mer tilstede i hverdagene våre. Dette gir mer glede og tilfredshet over det vi har, men også større kreativitet til å prøve nye ideer. For meg er det å drive med håndtverk blitt viktig for å dyrke tilstedeværelse, ro og stillhet i en verden preget av hastighet og uro.

Nettstedet ble etablert i 2018. Ny informasjon kommer forløpende. Noe informasjon kommer fra min gamle blogg.

Hvem er jeg?

Jeg er bunadstilvirker under utdanning og driver et deltidsfirma hvor jeg syr hele, deler eller tilbehør til Hardangerbunad. Sybunad.no er et nettsted hvor jeg ønsker å dele bunadsrelatert informasjon, teknikker, osv.  For mer informasjon og kontakt: se ragnfrid.no